Vilkår og betingelser

Om oss

Superfinans samarbeider med flere av de største aktørene i bransjen. Dette gjør at Superfinans kan levere det beste lånet til deg. Superfinans arbeider med et meget høyt sikkerhetsnivå, som har til formål å beskytte dine personlige opplysninger, og sørger samtidig for en sikker levering av din lånesøknad.

 

Søknaden sendes til og behandles av Folkelånet Telefinans AS.

 

Privacy Policy

Jeg bekrefter at opplysningene er riktige, og at det søkes om lån/kreditt. Jeg godkjenner samtidig at kredittopplysningene innhentes, og at gjenpartsbrev og opplysninger sendes elektronisk på e-mail, SMS og telefonisk.

Superfinans er forpliktet til: (1) å beskytte private data som vi samler inn og lagrer, i forhold til din bruk av nettstedet vårt og/eller tjenester; (2) å opprettholde integriteten av data innsamlet til oss; og (3) er i samsvar med våre juridiske forpliktelser med hensyn til slike data og informasjon. Ved å bruke nettstedet og/eller tjenestene samtykker du til vår innsamling, bruk og offentliggjøring av informasjon, og vår behandling av dine data som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Brukervilkår

§ 1 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Disse vilkårene regulerer din bruk av låneformidlingstjenesten Superfinans. Superfinans samarbeider med Folkelånet Telefinans AS og er formidler av lån og forbrukerfinansiering som finansagent. Folkelånet Telefinans er agent for forskjellige banker og finansieringsselskaper, som har til formål å hjelpe privatpersoner i hele Norge med å finne det beste forbrukslånet.

Lånesøknader gjennom Superfinans går til Folkelånet Telefinans AS (Telefinans) org.nr. 994 110 756.

 

Opplysningene som registreres på Superfinans benyttes for å gjennomføre avtalen, og vil derfor bli sendt videre til Folkelånet Telefinans og aktuelle banker. Opplysningene vil også bli brukt i markedsføringsøyemed, herunder til å sende informasjon eller til å kontakte lånesøker via e-post, SMS eller telefonisk, vedrørende nye tjenester eller tilbud fra Superfinans. Personopplysninger angående låneformidlingstjenesten vil ikke bli utlevert til andre, med mindre låntaker har gitt sitt samtykke til dette. Når du sender inn din lånesøknad til Folkelånet Telefinans, for eksempel via internettet, telefonen eller på andre måter, vil den personlige informasjonen som du oppgir bli registrert i vår kundedatabase, og benyttes til administrasjon og gjennomgang av din lånesøknad til forbrukslån. Informasjonen kan også brukes til markeds- og kundeanalyse og utvikling av Folkelånet Telefinans, og i markedsføringsøyemed.

 

Personnummer skal være registrert slik at det ikke hersker noen tvil om din identitet. Relevant personlig informasjon om tidligere lån/kreditt fra en potensiell lånetilbyder kan innsamles og registreres. Samarbeidspartnere til Folkelånet Telefinans kan innsamle kredittopplysninger. Superfinans og Folkelånet Telefinans tar ingen kredittavgjørelse, men formidler kun opplysningene videre til forretningspartnere, slik at potensielle lånetilbydere kan vurdere din lånesøknad.

 

Personlig informasjon kan registreres i Folkelånet Telefinans sin database og til deres samarbeidspartnere, og brukes til administrasjon og gjennomgang av din lånesøknad. Folkelånet Telefinans vil behandle dine personlige opplysninger fortrolig. I forbindelse med din lånesøknad blir du automatisk medlem av Superfinans sitt nyhetsbrev.

 

Folkelånet Telefinans vil lagre personlig data om ditt medlemskap, og kan i fremtiden kontakte deg med informasjon om nye tjenester eller tilbud. Ved innsendelse av din lånesøknad om lån uten sikkerhet, gir du samtykke til at dine personlige opplysninger blir behandlet som ovenfor.

 

§ 2 SAMTYKKE TIL KREDITTSJEKK

Jeg/vi gir samtykke til at Superfinans, Folkelånet Telefinans og våre samarbeidende bankpartnere om mulig kan sende elektronisk gjenpartsbrev per e-post og SMS.

Jeg/vi forstår at kredittopplysninger innsamles av Folkelånet Telefinans og av våre samarbeidspartnere.

Jeg/vi er klar over at Folkelånet Telefinans ikke tar noen kredittbeslutninger, men at våre samarbeidsbanker gjør dette.

Jeg/vi gir fullmakt til at Folkelånet Telefinans kan innsamle kredittgodkjennelse og ytterligere informasjon fra banker og lånetilbydere.

 

§ 3 BEGRENSNING AV FOLKELÅNET TELEFINANS SITT ANSVAR

Folkelånet Telefinans er ikke ansvarlig for skader som skyldes norsk eller utenlandsk lovgivning, norsk eller utenlandsk myndighet, krig, streik, blokader, boikott, lockout, eller lignende omstendigheter. Disse forbeholdende med hensyn til streik, boikott og lockout gjelder også dersom Folkelånet Telefinans selv blir utsatt for lignende. Skader som oppstår i andre tilfeller skal ikke erstattes av Folkelånet Telefinans. Folkelånet Telefinans er ikke ansvarlig i noen omstendigheter for følgeskader.

Før du søker er det viktig at du gjennomgår dine inntekter og utgifter, så du kan se hva du har råd til. En enkel måte å gjøre dette på, er å bruke forbrukerrådet sitt husstandsbudsjett og vår forbrukslånkalkulator. Du trenger ikke vise oss din beregning. Dette er din avgjørelse.

 

§ 4 DISCLAIMER

Som finansagent for banker og andre lånetilbydere skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kort-produkter til en eller flere av de kredittinstitusjoner vi samarbeider med. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden. Vi gjør oppmerksom på at vi som finansagent mottar provisjon fra de kredittinstitusjoner vi samarbeider med, på bakgrunn av inngående avtaler om lån mm., formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende lånetilbydere, jfr. Finansavtalelovens § 88.

 

Messaging Policy

Ved å trykke på «SØK NÅ», gir du Superfinans, samt deres markedsføringspartnere, tillatelse til å sende deg lånetilbud og mer informasjon om din lånesøknad via e-post, SMS og per telefon. Tjenesten er helt kostnadsfri å bruke.

 

Superfinans overholder gjeldende retningslinjer fra e-mailsystemet i henhold til Messaging Policy. Alt som ikke står i Messaging Policy, kan finnes i våre andre betingelser.

1. Vi sender kun nyhetsbrev og tilbud til brukere vi har innhentet tillatelse å sende til.

2. Det er alltid inkludert en aktiv avmeldingslenke i våre nyhetsbrev og tilbud.

3. Innen 10 dager vil alle som via e-post har ønsket å bli fjernet fra våre brukerlister, være fjernet.

4. Vi sørger løpende for å tilpasse våre betingelser til gjeldende lovgivning.

5. Vi inkluderer en lenke til våre betingelser i hvert nyhetsbrev eller tilbud.

6. Vi inkluderer alltid en valid e-postadresse som våre brukere kan kontakte oss på.

7. Vi sender kun til våre egne og våre samarbeidspartneres oppsamlede brukere.

8. Vi bruker kun avsender e-postadresser som står i betingelsene.

9. Vi sender kun relevant innhold som ikke resulterer i et høyt antall spam-klager.

10. Vi oppfordrer ikke til at brukeren deler eller sender noe videre til andre.

11. Vi sender aldri til e-postadresser som er oppsamlet automatisk fra andre sider hvor vi ikke oppsamler tillatelse.

12. Alle våre nyhetsbrev og tilbud inneholder relevant informasjon som er tilpasset våre brukeres ønsker og interesser, som betyr at alle våre e-poster ikke kategoriseres som «søppelpost». Superfinans overholder all lovgivning i henhold til utsendelse av nyhetsbrev og tilbud.

 

Endringer og oppdateringer

Din fortsatte bruk av nettsiden og/eller tjenestene, utgjør din aksept av disse retningslinjene, inkludert eventuelle endringer, med mindre du velger å avslutte behovet, og fjerne merket kommunikasjon. Vi forventer ikke å endre vår respekt for dine ønsker og ditt privatliv. Nye lover, nye produkter, tjenester og endringer i vår forretningsdrift og/eller struktur, kan dog kreve endringer i våre retningslinjer. Vi forventer at eventuelle endringer i retningslinjene vil være i overenstemmelse med personvernlovgivningens standarder (i det omfanget de gjelder), og andre juridiske krav. Vi kan endre disse retningslinjene når som helst ved å sende den reviderte versjonen av nettstedet, eller ved å sende deg en kopi av det reviderte dokumentet via andre rimelige midler. Din fortsatte bruk av tjenestene utgjør en aksept av en slik endring. Eventuelle endringer i denne politikken vil tre i kraft umiddelbart etter varsel, med mindre annet er spesifisert av oss.

 

Cookies

Superfinans jobber stadig med å gjøre opplevelsen enda bedre, og på grunn av dette bruker vi informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider.

Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler og andre lignende teknologier på nettstedet. Cookies er en standardfunksjon på nettsteder som tillater oss å lagre små mengder data på datamaskinen din om deg eller ditt besøk på nettstedet. Cookies hjelper oss å lære hvilke områder av nettstedet som er nyttige, og hvilke områder som må forbedres. Samtidig hjelper de også med å gjøre bruk av nettsiden mer responsiv.